Trang Phật Tử Linh Sơn

89 Rowe Terrace, Darra QLD 4076

Linh Sơn

89 Rowe Terrace, Darra, QLD 4076
Phone: 07-3375-4268 | Fax: 07-3375-3079
Website:  www.linhson-qld.org

Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Nếu Yêu Là Nghĩa Sống

NeuYeuLaLeSong

Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống Nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu, – Mây rủ gió bay qua trời cao rộng Chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều.. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng Xót thương người trong khổ nạn, gầy hao Vì lắm lúc đời như dòng… Read More

Về Trong Tỉnh Thức

buddha-quote-1

Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng Cần hỏi mình rằng: ” phải Sống làm sao? ” Vẫn có đấy, những người trong thầm lặng Cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao! Đời lắm lúc, vui cũng làm ta khóc, Mà buồn tênh.. vẫn khiến rộ môi cười? Hạnh phúc đến từ… Read More

Chi Rồi Cũng Qua Đi

Chi RoiCunghDi_2

                  Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn Đường đời mấy độ bước trầm, thăng Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói Còn lại yên bình mỗi bước chân. Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười. Tiệc tùng, hoa lệ.. hẹn phai phôi Ai người thấu hiểu… Read More

Phật Tâm Phật Tướng

Buda 22

Trong các sinh hoạt hay nghi lễ của Phật giáo, các hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn được tôn trí nơi trang nghiêm thanh tịnh nhất, để mọi người chiêm ngưỡng, lễ bái, cầu nguyện và phát khởi tín tâm. Các hình tượng được làm bằng bất cứ vật liệu nào, đơn… Read More

TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT

Buddha-quotes1

Hòa Thượng Quả Thanh giảng tại Niệm Phật Đường AMITABHA, Brisbane, Úc Châu Ngày 14 Tháng 9 năm 2014 ĐỀ MỤC: TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT Trì giới là thực hành và giữ gìn do Phật chỉ dạy. Giáo giới mà Phật truyền dạy cho tứ chúng đệ tử rất quan trọng. Phật nói: “Khi Phật… Read More

ajax-loader